หมอธี เร่งจัดหาเลขาธิการคุรุสภาตัวจริงแล้ว

“หมอธี” เร่งจัดหาเลขาธิการคุรุสภาตัวจริงแล้ว

“หมอธี” เร่งจัดหาเลขาธิการคุรุสภาตัวจริงแล้ว รมว.ศึกษาธิการ ถก บอร์ดสกสค. งงงวย สำนักงาน สกสค.มีงบกลางไว้ใช้จ่ายด้วย สั่ง ตริตรองการใช้จ่ายงบฯใหม่ พร้อม จัดเตรียมสรรหาเลขาธิการคุรุสภาตัวจริงที่แรก วันนี้ (30 ม.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการพร้อมทั้งสวัสดิภาพครูพร้อมกับบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้ สกสค.ไปนึกตรองการใช้งบกลางของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการพร้อมกับสวัสดิภาพครูพร้อมกับบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เนื่องมาจากตนมีข้อสังเกตว่า การมีงบกลางของ สกสค.แปลว่าอะไร พร้อมด้วยต้นเหตุใดเป็นแค่หน่วยงานที่เป็นสำนักงานแต่กลับมีงบกลางไว้ใช้จ่าย Continue reading ““หมอธี” เร่งจัดหาเลขาธิการคุรุสภาตัวจริงแล้ว”

รมช.ศธ. เผย ไทยขาดกำลังคน

รมช.ศธ. เผย ไทยขาดกำลังคนด้านเทคโนโลยี

รมช.ศธ. เผย ไทยขาดกำลังคนด้านเทคโนโลยี จากกรณีหน่วยงานคณะกรรมการความก้าวหน้าเศรษฐกิจพร้อมทั้งสังคมแห่งชาติ ส่งด่วนที่สุดถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรณี ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับแผนการปฏิรูปสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษาเพื่อจะรองรับการเปลี่ยนของบริบทโลก (ทุนปฏิรูปอาจารย์) พ.ศ. 2561 – 2580 โดยบ่งชี้ว่ากรณีการส่งเสริมงบประมาณให้อุดมศึกษา ให้คุมสาขาที่ไม่มีงานทำ/ไม่ตรงความตั้งใจ การลดเงินอุดหนุนหรือไม่ให้ เป็นเหตุให้เกิดกระแสให้ความเห็น Continue reading “รมช.ศธ. เผย ไทยขาดกำลังคนด้านเทคโนโลยี”

คุรุสภาประกาศแผนการ สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

คุรุสภาประกาศแผนการ สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

คุรุสภาประกาศแบบแผนการหนุน อนุเคราะห์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู พร้อมทั้งบุคลากรทางการศึกษา แบบชุมชนแห่งการเล่าเรียนทางวิชาชีพ (PLC) ประจำปี 2561 ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ดำเนินการการงานในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา พูดว่า การพัฒนาอาจารย์พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาที่บรรลุผล ต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิชาชีพที่มุ่งให้อาจารย์ ผู้บริหาร นักการศึกษา พร้อมทั้งผู้ที่ข้องเกี่ยว ร่วมแรงรวมพลังกันปรับปรุงวิชาชีพอย่างต่อเนื่องพร้อมกับบ่อยๆ ในรูปแบบ “ชุมชนแห่งการหาความรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)” Continue reading “คุรุสภาประกาศแผนการ สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา”

หมอธี เผยหลักเกณฑ์ การสอบบรรจุครูผู้ช่วย

หมอธี เผยหลักเกณฑ์ การสอบบรรจุครูผู้ช่วย

หมอธี เผยหลักเกณฑ์ การสอบบรรจุครูผู้ช่วย แสดงตัวผลการประชุมว่า ที่ประชุมได้ตริตรองหน่วยงานที่จะมาปฏิบัติภารกิจจัดสอบชิงสำหรับบรรจุพร้อมกับแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูพร้อมทั้งบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในส่วนของการสอบ ภาค ก (สอบเพื่อให้วัดความรู้ความสามารถทั่วไป) พร้อมด้วยภาค ข (สอบต่อสู้เพื่อวัดความเข้าใจความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง) ซึ่งที่ประชุมเห็นดีเห็นงามให้มีหน่วยงานกลางในการจัดสอบรวม ราวการสอบข้าราชการพลเรือนสามัญ ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) Continue reading “หมอธี เผยหลักเกณฑ์ การสอบบรรจุครูผู้ช่วย”

ดีอี-ศธ. เผยเตรียมแจกโน้ตบุ๊กเด็กพื้นที่ห่างไกล

ดีอี-ศธ. เผยเตรียมแจกโน้ตบุ๊กเด็กพื้นที่ห่างไกล

ดีอี-ศธ. เผยเตรียมแจกโน้ตบุ๊กเด็กพื้นที่ห่างไกล รมว.ศึกษาธิการ ส่งให้ ที่ทำการที่มีโรงเรียนในสังกัดสร้างสถานศึกษาสีขาว หลังนายกฯห่วงปัญหาสิ่งเสพติดแพร่ขยายหนัก ในระหว่างที่กระทรวงดิจิทัลฯและ ศธ.เตรียม ถก ปฎิรูปดิจิทัล เพื่อให้วางระบบเครือข่ายinternet หวังวันข้างหน้าให้โน๊ตบุ๊คเด็กในพื้นที่ห่างไกล Continue reading “ดีอี-ศธ. เผยเตรียมแจกโน้ตบุ๊กเด็กพื้นที่ห่างไกล”

หมอธี อธิบาย เคลื่อนปฎิทินการสอบครูผู้ช่วยปี 61

หมอธี อธิบาย เคลื่อนปฎิทินการสอบครูผู้ช่วยปี 61

หมอธี อธิบาย เคลื่อนปฎิทินการสอบครูผู้ช่วยปี 61 จากเดิมเดือนมี.ค. เล็งคลอดข้อบังคับสอบครูผู้ช่วยใหม่ได้ในเดือน ส.ค. บอก ระหว่างนี้ให้ใช้การสอบบรรจุครูผู้ช่วยในบัญชีเก่าไปก่อน Continue reading “หมอธี อธิบาย เคลื่อนปฎิทินการสอบครูผู้ช่วยปี 61”

สกศ. เตรียมการ จัดอันดับคุณภาพการศึกษาจังหวัด

สกศ. เตรียมการ จัดอันดับคุณภาพการศึกษาจังหวัด

สกศ.ลุยประมวลผลการดำเนินการศึกษารายจังหวัด เริ่มต้นใช้ 11 บ่งชี้ 2ด้าน จากทั้งหมด 53 บ่งชี้ 5 ด้าน กุมภาพันธ์นี้ เข้าใจผลการจัดอันดับคุณภาพการเรียนจังหวัดรอบแรก วันนี้ (8 ม.ค.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการเรียน บอกว่า ตามที่แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ได้ระบุที่หวังการปฏิรูปการศึกษาในระยะ 20 ปี ไว้ 5 ด้าน 53 ชี้วัด ประกอบด้วย ด้านการเข้าถึงโอกาสทางการเล่าเรียน, ความทัดเทียมการเล่าเรียน, มาตรฐานการเรียน,ศักยภาพ พร้อมกับการตอบโจทย์บริบทที่แปรผันนั้น สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จะติดตามพร้อมด้วยวัดผลการปกครองศึกษารายจังหวัด Continue reading “สกศ. เตรียมการ จัดอันดับคุณภาพการศึกษาจังหวัด”

ชี้ให้เห็น ข้อสัญญาสกสค.-ออมสิน ฉบับเดิมทำครูเบี้ยวหนี้เพิ่มมากขึ้น

ชี้ให้เห็น ข้อสัญญาสกสค.-ออมสิน ฉบับเดิมทำครูเบี้ยวหนี้เพิ่มมากขึ้น

ชี้ให้เห็น ข้อสัญญาสกสค.-ออมสิน ฉบับเดิมทำครูเบี้ยวหนี้เพิ่มมากขึ้น กลุ่มเครือข่ายพิทักษ์กองทุน ช.พ.ค.แห่งประเทศไทย ยื่นข้อเสนอให้ใช้หนังสือสัญญาความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน-สกสค.ฉบับเดิม ด้าน รมว.ศึกษาธิการ แจกแจง บันทึกความร่วมมือระหว่างออมสิน-สกสค. ฉบับเดิมทำครูเบี้ยวหนี้จำนวนมาก ปัจจุบันนี้ (7 ธ.ค.) ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) Continue reading “ชี้ให้เห็น ข้อสัญญาสกสค.-ออมสิน ฉบับเดิมทำครูเบี้ยวหนี้เพิ่มมากขึ้น”

หมอธี แจงประเด็นหั่นงบซื้อตำรานักเรียน

“หมอธี” แจงประเด็นหั่นงบซื้อตำรานักเรียน

“หมอธี” แจงประเด็นหั่นงบซื้อตำรานักเรียน นักข่าวอธิบายว่า ตามที่สำนักงบได้ปรับลดงบประมาณรายการจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ในส่วนของเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายการหนังสือเรียน ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยปรับลดลงครึ่งหนึ่งจากที่เคยอุดหนุนค่าหนังสือเรียนให้แก่ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในแต่ละสังกัด ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) Continue reading ““หมอธี” แจงประเด็นหั่นงบซื้อตำรานักเรียน”