ธีระเกียรติ

นพ.ธีระเกียรติ ยันคะแนนคะแนนพิซาเด็กไทย ต้องสูงขึ้น

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ บอกกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ว่า คราวนี้นับว่าเป็นการประชุมบอร์ด สสวท.คราวแรก ซึ่งผู้เข้าประชุมได้หารือถึงการยกระดับโครงการประเมินนักศึกษาร่วมกับนานาชาติ หรือ พิซา โดยเราได้พินิจพิจารณาหัวข้อนี้กันถี่ถ้วน เนื่องด้วยเป็นประเด็นที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ใส่ใจและมุ่งหวังให้ประเทศยกระดับพิซาให้ได้ ดังนี้ตนขอยืนกรานว่าเราจะยกระดับคะแนนพิซาให้สูงขึ้นในอีก 3 ปีข้างหน้าอย่างชัวร์ รวมไปถึงการจัดตั้งสถาบันโคเซน หรือ โรงเรียนสร้างนวัตกร

โดย สสวท.จะสร้างกฏเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาให้ พร้อมกับการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ในไทย ซึ่งหัวข้อนี้ตนได้ริ่เริมไว้ จึงให้แนวนโยบายไปว่าต้องดำเนินงานกรณีนี้ให้ดี เพราะว่าจะเป็นการยกฐานะการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สู่นานาชาติ เนื่องด้วยถ้าทำไม่ได้ดีพร้อมทั้งนำคนหน้าเดิมๆที่ไม่มีงานทำมาวนเวียนไปหรือเป็นที่อยู่ของคนไม่มีงานมาบริหารงานศูนย์นี้ก็ให้ยุบศูนย์ดังที่กล่าวมาแล้วไปเถอะ

รมว.ศึกษาธิการ บอกต่อไปว่า สำหรับการยกฐานะพิซาเราจะมีการยุติปัญหาหลายจุด อาทิเช่น การสอบพิซาจะเป็นการสุ่่มตัวอย่างการประเมินนักเรียนอายุ 15 ปีที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป หลายประเทศเลือกที่จะสุ่มตัวอย่างประเมินด้วยการนำอายุ 15 ปีแต่ยังไม่ถึง 16ปี หรือเด็กที่กำลังเรียนรู้ในชั้น ม.4 มาร่วมทดลอง จึงทำให้คะแนนพิซาล่วงล้ำ เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการวิเคราะห์ให้แน่ชัด เพื่อที่เราจะได้ไม่เสียเปรียบ เพราะว่าหัวข้อเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มีผลต่อการประเมินทั้งหมด นอกจากนี้ยังได้ขอความเห็นถึงการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมวิชาการ ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ..ฉบับใหม่ ซึ่งสสวท.จะต้องแก้ไขประเด็นนี้ให้ดีใครทำงานอะไรบ้าง เพื่อที่จะไม่ให้มีการทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน ด้วยเหตุว่าไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นไทยมีหลักสูตรวิทยาศาสตร์สองแบบแผน