หมอธี แจงประเด็นหั่นงบซื้อตำรานักเรียน

“หมอธี” แจงประเด็นหั่นงบซื้อตำรานักเรียน

“หมอธี” แจงประเด็นหั่นงบซื้อตำรานักเรียน นักข่าวอธิบายว่า ตามที่สำนักงบได้ปรับลดงบประมาณรายการจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ในส่วนของเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายการหนังสือเรียน ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยปรับลดลงครึ่งหนึ่งจากที่เคยอุดหนุนค่าหนังสือเรียนให้แก่ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในแต่ละสังกัด ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)อาทิเช่น เด็กนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีงบประมาณ 2560 อุดหนุนค่าหนังสือเรียน 1,000 บาทต่อคนต่อภาคเรียน ปีงบประมาณ 2561 ก็ปรับลดลงเหลืออุดหนุนค่าหนังสือเรียน 500 บาท ต่อคนต่อเทอม เป็นต้น

ซึ่งงบประมาณดังที่กล่าวมาแล้วโรงเรียนต้องนำมาจัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่เด็ก ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 พร้อมกับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แต่เพราะว่าเม็ดเงินลดลงส่วนมากจึงทำให้โรงเรียนต้องเรียกเก็บเงินค่าหนังสือเรียนเพิ่มจากเด็กนักเรียนมากกว่าเดิม โดยเรื่องราวนี้กระทบกับเด็กเด็กนักเรียนทุกสังกัดทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ปีงบ 2560 เป็นปีกแรกที่ ศธ.พิสูจน์โครงการหนังสือยิมเรียนตั้งแต่ระบบการให้ยืม

การคืนหนังสือเรียน การคุมหนังสือเรียน พร้อมด้วยการเก็บหนังสือเรียน โดยในการทดลองระบบหนังสือยืมเรียน ในปีการศึกษา 2560-2561 ได้สนทนาแล้วว่า นักศึกษายังคงได้รับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนตามอัตราเดิม แต่เนื่องด้วยทางสำนักงบประมาณเข้าใจผิดจึงได้ปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ลง แต่ที่ผ่านมาตนก็ได้หารือกับทางสำนักงบประมาณแล้ว พร้อมด้วยทางสำนักงบประมาณก็บอกว่า จะคืนเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนที่ปรับลดไปให้แก่ทุกสังกัด ด้วยเหตุนั้นจึงไม่ต้องหวั่นใจกับไม่มีอะไรน่ากังวล