หมออุดม

“หมออุดม”แจงเปิดเรียนปกติเพื่อให้เด็กได้เตรียมตัว

“หมออุดม”แจงเปิดเรียนปกติเพื่อให้เด็กได้เตรียมตัว รับรองมหาวิทยาลัยเปิดปิดเรียนตามอาเซียนเป็นไปด้วยความเต็มใจ-ไม่บังคับ ชี้ผลดีเป็นสากล เด็กมีเวลาในการเตรียม 4 เดือนก่อนเข้ามหา’ลัย วันนี้( 6 ก.พ.) ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ พูดถึงกรณีที่ที่ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย(ส.ค.ศ.ท.)ขอให้มีการตรวจทานเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียน เนื่องมาจากส่งผลกระทบต่อการฝึกประสบการณ์ในการอบรมสั่งสอนของนิสิตนักศึกษาสายครูอย่างมาก ว่า กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ไม่แนวทางหรือเป็นกฎหมายออกกฎให้มหาวิทยาลัยต้องเปิดปิดภาคเรียนในช่วยไหน

รวมถึงที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)ก็ไม่ได้บังคับมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน ทุกแห่งทำตามด้วยความอาสา อีกทั้งมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต้องไปตกลงกันเอง ส่วนส.ค.ศ.ท.ก็มีเหตุผลของตนเอง แต่การจะเปิดปิดภาคเรียนช่วงไหนนั้นต้องดูภาพใหญ่ของการศึกษา ดูถึงความ เป็นสากล ดูช่วงเวลาที่ควร กับต้องดูผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาพโดยรวมจริง ๆ มิใช่กระทบแค่ตัวเองหรือไทย เนื่องจากเดี๋ยวนี้ทุกสิ่งจะต้องมีความเชื่อมโยงกัน ต่อข้อถามจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้สถานที่เรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) มาเปิดภาคเรียนตามแบบอาเซียน ศ.นพ.อุดม กล่าวว่า ระยะเวลาเปิดปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ. จัดว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้ว ก็เพราะว่าเด็กจะมีเวลาถึง 4เดือน เพื่อที่จะตั้งเนื้อตัวตัวก่อนที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ถ้าเด็กอ่อนภาษาอังกฤษ ก็จะได้ไปเรียนเสริม หรือมีเวลาช่วยผู้ปกครองทำการทำงาน

ขณะเดียวกันเด็กจะได้มีเวลาตกลงใจที่จะเลือกร่ำเรียนในสิ่งที่ตนเองพึงพอใจพร้อมด้วยช่ำชองด้วย นอกเหนือจากนี้ตนต้องการให้มหาวิทยาลัยกลับไปช่วยกันดูว่าในช่วงเวลานี้มหาวิทยาลัยจะสามารถจัดวิชาหรือหลักสูตรอะไรให้เด็กได้มาเรียนรู้ สำหรับปูพื้นฐานก่อนเข้าเรียนได้บ้าง พร้อมกับอาจจะเปิดให้เด็กเข้ามาเรียนได้ทุกผู้ทุกนาม โดยไม่จำเป็นว่าเด็กคนนั้นจะต้องเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยที่จัดสั่งสอนเท่านั้น ยิ่งกว่านั้นสิ่งที่ร่ำเรียนมาก็น่าจะสามารถนำมาเทียบโอนระหว่างมหาวิทยาลัยได้ด้วย