หมอธี เผยหลักเกณฑ์ การสอบบรรจุครูผู้ช่วย

หมอธี เผยหลักเกณฑ์ การสอบบรรจุครูผู้ช่วย

หมอธี เผยหลักเกณฑ์ การสอบบรรจุครูผู้ช่วย แสดงตัวผลการประชุมว่า ที่ประชุมได้ตริตรองหน่วยงานที่จะมาปฏิบัติภารกิจจัดสอบชิงสำหรับบรรจุพร้อมกับแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูพร้อมทั้งบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในส่วนของการสอบ ภาค ก (สอบเพื่อให้วัดความรู้ความสามารถทั่วไป) พร้อมด้วยภาค ข (สอบต่อสู้เพื่อวัดความเข้าใจความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง) ซึ่งที่ประชุมเห็นดีเห็นงามให้มีหน่วยงานกลางในการจัดสอบรวม ราวการสอบข้าราชการพลเรือนสามัญ ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

โดยมอบให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เป็นผู้จัดสอบ แต่ สทศ. แจ้งว่าไม่สามารถลงมือจัดสอบได้ทันในช่วงเดือนมีนาคม เหตุเพราะมีภาระที่จะต้องจัดสอบต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่ประชุมจึงเห็นว่าควรต้องเลื่อนการสอบไปประมาณช่วงสิงหาคม 2561 แทน สำหรับบรรจุให้ทันในตุลาคม 2561 ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รายงานให้ที่ประชุมรับรู้ด้วยว่า การบรรจุอาจารย์ผู้ช่วยในช่วงเดือนพฤษภาคมยังไม่เร่งด่วน

เพราะว่ายังมีบัญชีเดิมซึ่งยังไม่หมดอายุ สามารถเรียกบรรจุได้ อีกทั้ง สพฐ.ยังมีอัตราเกษียณ พร้อมกับมีความจำเป็นจริง ๆ ในช่วงตุลาคมมากกว่า ที่ประชุมจึงเห็นว่าเพื่อให้ สทศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่มีเกณฑ์การจัดสอบ ได้มีเวลาในการจัดทำข้อสอบให้ได้กฏเกณฑ์ จึงให้เลื่อนการสอบแบบใหม่ไปเป็นช่วงสิงหาคม ซึ่งจะเป็นอรรถประโยชน์กับสถานศึกษาเอกชนด้วย เนื่องจากมีเวลาในการคัดเลือกอาจารย์ใหม่มาสอนแทนผู้ที่สอบบรรจุติดได้ทัน โดยที่ประชุมมอบให้ นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ (ในฐานะกำกับดูแล สทศ.) ไปปรึกษาหารือในรายละเอียดร่วมกับสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อจะได้ผลสรุปในการจัดสอบร่วมกันต่อไป