‘หมอธี’แจ้งยกเลิกหนังสือยืมเรียน สพฐ. เป็นที่เรียบร้อย

‘หมอธี’แจ้งยกเลิกหนังสือยืมเรียน สพฐ. เป็นที่เรียบร้อย

‘หมอธี’แจ้งยกเลิกหนังสือยืมเรียน สพฐ. เป็นที่เรียบร้อย ครั้นวันที่ 7 มีนาคม นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) บอกว่า ตนได้หารือกับนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ถึงแนวทางดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการตำรับตำราพร้อมกับแบบฝึกหัดตามโครงการค้ำชูค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาเริ่มที่ระดับอนุบาลจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดย รัฐมนตรีว่าการศธ. ได้มอบนโยบาย ว่าในปีการศึกษา 2561 ศธ. จะแจกตำราเรียนครบ 100% ซึ่งงบประมาณที่ได้มา ถึงแม้จะยังไม่ครบ แต่องค์กรที่ถูกตัดงบในส่วนนี้ ทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมศึกษาเอกชน (สช) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เสนอของบฯเพิ่มเติม ผ่านสำนักงานปลัดศธ. ซึ่งขณะนี้รัฐมนตรีว่าการศธ. ได้ลงนามในหนังสือ ถึงผู้อำนวยการสำนักงบ เรียบร้อยแล้ว คาดไว้ว่าจะได้รับงบฯครบทุกจำนวนเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้ทั้งนั้นในการจัดซื้อตำรับ ปีนี้นั้น สพฐ. จะจัดสรรงบฯที่มีอยู่ ให้สถานศึกษาใช้ในการจัดซื้อหนังสือเรียนฟรีให้กับเด็กนักเรียน ถ้าหากไม่พอสถานศึกษาสามารถใช้งบฯเรียนฟรีในรายการอื่น ๆ ไปซื้อได้ก่อนจนครบ ครั้นได้รับเงินในส่วนที่ขาดไป สพฐ. จะจัดสรรคืนให้โรงเรียนเป็นการแทนคุณ เพื่อที่จะให้โรงเรียนสามารถปรับงบฯไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปได้ “ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 รัฐมนตรีว่าการศธ. มีหลักการชัดแจ้ง ให้จะยกเลิก นโยบายหนังสือยืมเรียน ที่เคยประกาศไว้ว่าจะเริ่มทำดำเนินการในปีการศึกษา 2562 เนื่องเดี๋ยวนี้หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก สาระในหนังสือเรียน มีความแปรผัน โดยตลอด การใช้หนังสือยืมเรียนอาจไม่สะดวกในช่วงเปลี่ยนผ่านหนใหญ่ โดยสพฐ. ก็มีการปรับเนื้อหาการเรียนทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพร้อมด้วยภูมิศาสตร์

เพราะเช่นนั้นเนื้อหาแต่ละวิชามีความผันแปรค่อนข้างมาก ในช่วง 1-2 ปีนี้ จึงยกเลิกแนวนโยบายดังที่กล่าวมาแล้ว เนื่องมาจากยังไม่รู้ว่า การพัฒนาหลักสูตร ซึ่งต้องปฏิรูปตำราตามไปด้วย จะสิ้นสุดขณะใด ไม่อาจกำหนดได้”นายบุญรักษ์ กล่าว และว่า ถึงอย่างไร ตนจะทำหนังสือแนวกระทำในกรณีดังกล่าว พร้อมด้วยแจ้งยกเลิกนโยบายหนังสือยืมร่ำเรียน ไปยังสถานที่เรียนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยรับรองว่า ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป สพฐ. ยังแจกตำราเรียนfreeให้ผู้เรียนครบ 100% เช่นเดิมตามเคย สถานศึกษาไม่ต้องประกาศให้เด็กนำหนังสือเรียนมาคืน ถ้าหากสถานที่เรียนใด ให้เด็กนำหนังสือเรียนมาคืน จะจัดว่า เป็นการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับแนวทาง