สทศ.ชี้โปรแกรมตรวจข้อสอบแม่นยำแน่นอน

สทศ.ชี้โปรแกรมตรวจข้อสอบแม่นยำแน่นอน

สทศ.ชี้โปรแกรมตรวจข้อสอบแม่นยำแน่นอน สทศ.จัดสอบโอเน็ต ป.6-ม.3 โดยรวมการสอบเรียบร้อยดี “หมออุดม”ย้ำข้อสอบโอเน็ตต้องมีกฏเกณฑ์สากล เน้นคิด พิจารณา ถูกต้อง แม่นยำ “สัมพันธ์”แน่ใจโปแกรมตรวจอัตนัยต้อง100เปอร์เซ็นต์ วันนี้( 3 ก.พ. ) ศ.นพ. อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ให้พูดคุยภายหลังตรวจเยี่ยมสนามสอบสถานที่เรียนสามเสนนอก ซึ่งสถาบันประลองทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ได้จัดลองเชิงทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนป. 6พร้อมกับม.3 พร้อมกันทั่วประเทศ โดย ศ.นพ.อุดม พูดว่า จากการตรวจเยี่ยมสนามสอบได้เห็นภาพรวมเรียบร้อยดี ซึ่งตนได้เน้นย้ำเรื่องของข้อสอบโอเน็ตจะต้องเป็นมาตรฐานระดับสากล ตัวอย่างเช่น ข้อสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือพิซา ซึ่งสทศ.ก็กำลังกระทำอยู่ ขณะเดียวกันในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ยังมอบให้สถาบันส่งเสริมการอบรมสั่งสอนวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยเทคโนโลยี (สสวท.) ทำหน้าที่การออกข้อสอบโอเน็ตวิชาวิชาคณิตศาสตร์ พร้อมด้วยวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาทุกระดับชั้น

นอกเหนือจากนี้ตนย้ำการออกข้อสอบจะต้องถูกต้อง แม่นยำ เที่ยงตรงพร้อมทั้งไม่สร้างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้แก่นักเรียน รวมถึงต้องเป็นข้อสอบที่เน้นการคิดวิเคราะห์ วัดความชำนาญของเด็กได้จริง ด้านรศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สทศ. กล่าวว่า สทศ.จัดสอบโอเน็ตนักเรียนป.6 โดยสอบวันที่ 3 ก.พ. สอบ4 วิชา เป็นต้นว่า ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งวิทยาศาสตร์ ผู้มีสิทธิ์สอบ 794,264 คน ประกาศผลสอบวันที่ 25 มี.ค. 2561 ส่วนนักเรียนม.3 สอบวันที่ 3 – 4 ก.พ. สอบ4 วิชาเช่นเดียวกัน มีผู้มีสิทธิ์สอบ 697,236คน ประกาศผลสอบวันที่ 26 มี.ค. 2561ซึ่งประกาศผลทางweb สทศ. www.niets.or.th

ทั้งนี้ทั้งนั้นการสอบโอเน็ตของนักเรียนป.6 วิชาภาษาไทยมีทั้งข้อสอบปรนัยพร้อมด้วยข้อสอบอัตนัย เหมือนปีที่ผ่านมา แต่ในปีนี้สทศ. ได้เพิ่มศูนย์วิเคราะห์แบบทดสอบอัตนัยจากเดิม 3 ศูนย์ เพิ่มเป็น 4 ศูนย์ เป็นต้นว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร์) พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.สัมพันธ์ บอกต่อไปว่า นอกจากนี้ สทศ.ยังปฏิรูปนวัตกรรมระบบการตรวจสอบแบบทดสอบอัตนัยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ร้อย % ซึ่งทำให้สบาย เร็ว ทุ่นเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 30 ล้าน กับผลสอบที่ได้มีความถูกต้องแม่น

ทั้งนี้ทั้งนั้นสทศ.มั่นอกมั่นใจในระบบการพิจารณาข้อสอบอัตนัยมาก ด้วยเหตุว่ามีระบบการควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์คุณภาพ พร้อมทั้งการประเมินค่ามาตรฐานของการตรวจให้มีหลักเกณฑ์ โดยจัดหลักสูตรอบรมพร้อมทั้งการยืนยันผู้สอนประจำการให้เป็นนายตรวจข้อสอบอัตนัยระดับชาติที่มีคุณภาพพร้อมด้วยเกณฑ์