รมช.ศธ. เผย ไทยขาดกำลังคน

รมช.ศธ. เผย ไทยขาดกำลังคนด้านเทคโนโลยี

รมช.ศธ. เผย ไทยขาดกำลังคนด้านเทคโนโลยี จากกรณีหน่วยงานคณะกรรมการความก้าวหน้าเศรษฐกิจพร้อมทั้งสังคมแห่งชาติ ส่งด่วนที่สุดถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรณี ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับแผนการปฏิรูปสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษาเพื่อจะรองรับการเปลี่ยนของบริบทโลก (ทุนปฏิรูปอาจารย์) พ.ศ. 2561 – 2580 โดยบ่งชี้ว่ากรณีการส่งเสริมงบประมาณให้อุดมศึกษา ให้คุมสาขาที่ไม่มีงานทำ/ไม่ตรงความตั้งใจ การลดเงินอุดหนุนหรือไม่ให้ เป็นเหตุให้เกิดกระแสให้ความเห็น

ตอนนี้ (24 ม.ค.) ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เอ่ยถึงกรณีนี้ ว่า ตนได้เห็นหนังสือดังกล่าวแล้ว ซึ่งปัจจุบันนี้คนอื่น ๆรู้พร้อมกับแปลความผิดว่า นายกฯ ไม่ให้งบส่งเสริมในสาขาที่ตกงานหรือสายสังคม ดังนี้ สิ่งที่นายกฯ ย้ำมาตลอด คือ ประเทศขาดกำลังคนที่จะมาปรับปรุงทางด้านเทคโนโลยี จึงประสงค์ให้สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดไปตรึกตรองพร้อมด้วยปรับหลักสูตรต่างๆ ให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ตอบโจทย์ประเทศ พร้อมกับตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของชาติ ซึ่งก็คือการผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยี พร้อมด้วยถ้าหากสถาบันอุดมศึกษาผลิตทางด้านนี้รัฐก็จะสงเคราะห์งบฯ เพิ่มขึ้น

การที่รัฐต้องเจาะจงเพียงนี้ เหตุเพราะงบของประเทศมีจำกัด ส่วนหลักสูตรไหนผลิตบัณบัณฑิตออกมาแล้วตกงานแสดงว่าไม่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ไม่ตอบโจทย์ประเทศพร้อมกับไม่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของชาติ จะทำให้ประเทศล้มเหลวมาก อย่างไรก็ดี รัฐคงจะไปบังคับสถาบันอุดมศึกษาไม่ได้ เพียงแต่สถาบันอุดมศึกษาไหนทำตามแนวทางของประเทศ รัฐก็ต้องจัดงบฯให้ก่อน ดังนี้ ขอย้ำว่า สายสังคมนั้นยังเป็นสาขาที่เป็นความจำเป็นอยู่ แต่บัดนี้ประเทศขาดคนทางด้านเทคโนโลยีต้องช่วยเหลือก่อน รมช.ศธ. บอก